Jezik:  slovenščina, prevod iz ruščine.

Viacheslav Konev

Predavatelj

Več o predavatelju:

Elizabeta Bobnar Najžer

Prevod v slovenščino.

Prijava na vebinar

Dodatne informacije in prijave

Elizabeta Bobnar Najzer

T: +386 (0)51 378 405

beti.bobnar@center-grabovoi.si

Organizatorja: Elizabeta Bobnar Najžer in Društvo Večna svetloba

Obvestilo

Obveščamo vse obiskovalce strani in uporabnike storitev, da so vsi seminarji, delavnice, tečaji in druge oblike izobraževanja o Nauku Grigorija Grabovoja, izobraževalnega značaja ter pravno temeljijo na 26. členu "Splošne deklaracije o človekovih pravicah", potrjene z resolucijo Generalne skupščine Združenih narodov, z dne 10. decembra 1948, po kateri ima vsakdo pravico do izobraževanja. Izobraževanje mora biti usmerjeno k polnemu razvoju človekove osebnosti.

Obveščamo tudi, da seminarji, delavnice, tečaji in druge oblike izobraževanja niso medicinska dejavnost in so namenjeni doseganju norme na podlagi lastnega razvoja ter nikakor ne omejujejo pravice do tega, da se vsakdo obrne na licencirane zdravnike, bolnišnice in druge javne zdravstvene ustanove.

© Copyrights by EHO PR. All Rights Reserved.