Center Grabovoi - Video portal Slovenščina

SI_RAZVOJ ZAVESTI ZA VEČNO ŽIVLJENJE

RAZVOJ ZAVESTI ZA VEČNO ŽIVLJENJE

SI_Opredelitev človekovih koordinat

Opredelitev človekovih koordinat (Iz ruščine v slovenščino)

SI_Ljubezen in večnost za Svet

Ljubezen in večnost za Svet (Iz ruščine v slovenščino)

SI_HarmonZivljenjeMeneInVseh

Harmonično življenje mene in vseh. 3-mesečno tematsko skupno delo.

SI_Koncentracije za razvoj zavesti

KOncentracije za razvoj zavesti

SI_MikroVesoljeInSkrivResničnegaŽivlj

Mikro vesolje in skrivnost resničnega življenja (Iz ruščine v slovenščino)

SI_Temeljni zakoni vstajenja

Temeljni zakoni vstajenja «neskončno živečih ljudi» (Iz ruščine v slovenščino)

SI_Izjemne možnosti napovedovanja

Izjemne možnosti napovedovanja (Iz ruščine v slovenščino)

SI_UpravljavskoNapov. vVečnemŽivljenju

Upravljavsko napovedovanje v večnem življenju (Iz ruščine v slovenščino)

SI_Razvoj Duha in Zavesti v več.živ.

Razvoj Duha in Zavesti v večnem življenju (Iz ruščine v slovenščino)

SI_Nauk Grigorija Grabovoja o Svetu

SI_Evolucija zavesti preko fizične materije

SI_ObnovaTelesaSpomočjoBožjeDuše

Obnova telesa s pomočjo božje duše (Iz ruščine v slovenščino)

SI_Oblikovanje prostora razumevanja

Oblikovanje prostora razumevanja (Iz ruščine v slovenščino)

SI_VesoljeInClovekovDuhov.Teles.Razvoj

Vesolje in človekov duhovno-telesni razvoj (Iz ruščine v slovenščino)

SI_TehnVečnostivInterakcijizLjubeznijo

Tehnike večnosti v interakciji z ljubeznijo (Iz ruščine v slovenščino)

SI_SistemKoncentracijNaStevilcneNize

Sistem koncentracij na številčne nize (Iz ruščine v slovenščino)

SI_Tehnike vesoljskega prostora

Tehnike vesoljskega prostora (Iz ruščine v slovenščino)

SI_Nauk o večnem življenju

Nauk o večnem življenju (Iz ruščine v slovenščino)

SI_Pomladitev preko genskega sistema

Pomladitev preko genskega sistema (Iz ruščine v slovenščino)

SI_Nauk GG o Vesolju

Nauk Grigorija Grabovoja o Vesolju (Iz ruščine v slovenščino)

SI_Tehnike upravljanja s pomočjo časa

Tehnike upravljanja s pomočjo časa (Iz ruščine v slovenščino)

SI_Občutki večnega življenja

Občutki večnega življenja (Iz ruščine v slovenščino)

SI_Organizacija sreče

Organizacija sreče (Iz ruščine v slovenščino)

SI_Skupinsko upravljanje s tehnikami GG

SI_Skupinsko upravljanje s tehnikami dr. Grigorija Grabovoja

SI_Evol. zavesti preko fizične mater.

SI_Evolucija zavesti preko fizične materije

SI_Razvo.Jasnovid.v.VečnemŽivljenju

Razvoj jasnovidnosti v večnem življenju (Iz ruščine v slovenščino)

SI_Upravljanje s pomočjo časa

Upravljanje s pomočjo časa (Iz ruščine v slovenščino)

SI_Tehnike pomladitve v večnem življenju

Tehnike pomladitve v večnem življenju (Iz ruščine v slovenščino)

SI_Jasnovidnost v vecnem zivljenju

SI_Jasnovidnost v vecnem zivljenju (Iz ruščine v slovenščino)

SI_PrincipVsestranskostivEvolucRazvoju

SI_Princip vsestranskosti v evolucijskem razvoju (iz ruščine v slovenščino)

SI_Pomladitev v Večnem življenju

Pomladitev v Večnem življenju (Iz ruščine v slovenščino)

SI_Socasnost razvoja Zemlje &Cloveka

Sočasnost razvoja Zemlje in človeka (Iz ruščine v slovenščino)

SI_Nauk GG o Zemlji (2)

Nauk Grigorija Grabovoja o Zemlji (2) (Iz ruščine v slovenščino)

SI_UpravljZaRegeneracijoTkiv v Prihod

Upravljanje za regeneracijo tkiv v prihodnosti. Iz ruščine v slovenščino.

SI_Spoznati Svet preko Ljubezni

Spoznati Svet preko Ljubezni, prevod iz ruščine v slovenščino

SI_Izgradnja sveta z ljubeznijo

Izgradnja sveta z ljubeznijo. Prevod iz ruščine v slovenščino

SI_Pomladitev

Pomladitev. Prevod iz ruščine v slovenščino

SI_Ustvarjanje materije sreče

Ustvarjanje materije sreče (iz ruščine v slovenščino)

SI_Evolucija Duha in Zavesti

Evolucija Duha in Zavesti. (iz ruščine v slovenščino)

SI_Ustvar.Vecnosti.je.nasa.Sedanjost

Ustvar.Vecnosti.je.nasa.Sedanjost. (iz ruščine v slovenščino)

SI_Tehn.samozdravl.z.ustvar-večnosti

Tehnike samozdravljenja z ustvarjanjem večnosti. (iz ruščine v slovenščino)

SI_Temeljni princip organizacije številk

Temeljni princip organizacije številk

SI_Upravljanje s financami v novih pog.

Upravljanje s financami v novih pogojih

SI_Upravljanje z besedami

Upravljanje z besedami

SI_Način spoznanja Sveta preko Ljubezni

Način spoznanja Sveta preko Ljubezni

SI_Veselje večnega razvoja

Veselje večnega razvoja

SI_Znanje, znanost, Nauk GG

Znanje, znanosst. Nauk GG

SI_Nauk.GG.o.Zemlji

Nauk GG o Zemlji (iz ruščine v slovenščino)

SI_Organ.Srece.Poglob.Znanje.Nove.Teh

Organizacija sreče (iz ruščine v slovenščino)